REMONT, WYMIANA DACHU

Często zastanawiając się nad zmianą dachu, nie jesteśmy do końca przekonani o celowości tak poważnego remontu budynku. By ułatwić sobie podjęcie tej decyzji warto odpowiedzieć na kilka pytań, najważniejsze z nich dotyczą bezpieczeństwa.

- dach jest niebezpieczny, grozi wypadkiem?

Dach stwarza zagrożenie

Jest kilka przyczyn powodujących, że dach może stanowić zagrożenie. Najbardziej oczywista to brak odpowiedniego oprzyrządowania zabezpieczającego. Dach powinien być wyposażony jak już wspominaliśmy w drabiny i ławy kominiarskie oraz w bariery zabezpieczające przed niekontrolowanym obsuwaniem się śniegu. Inna, mniej oczywista przyczyna powodująca zagrożenie to zastosowanie materiałów niebezpiecznych. Kilka dekad temu bardzo popularnym pokryciem dachowym były materiały zawierające azbest. Jak wiadomo, włókna azbestowe są bardzo szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, uwalniają się gdy pokrycie jest w złym stanie technicznym i podczas niewłaściwej jego wymiany. Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest wymiana dachów z materiałów zawierających azbest, ale przez firmę, która zachowa wszelkie normy bezpieczeństwa i ma doświadczenie w tego typu pracach. Warto także sprawdzić, czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego od gminy, w zakresie usuwania materiałów niebezpiecznych.
Jeśli dach nie zawiera elementów azbestowych, ale zagraża bezpieczeństwu w sposób bezpośredni, czyli drabiny albo ławy kominiarskie są obluzowane, skorodowane, źle przytwierdzone, również należy zadbać o ich stan.

- dach nie chroni właściwie przed warunkami atmosferycznymi?

Dach jest nieszczelny, przecieka

Zwłaszcza w przypadku starych dachów zdarza się, że są one nieszczelne. Pierwszym sygnałem jest zazwyczaj pojawienie się zacieków czy innych uszkodzeń na podkonstrukcji lub na ścianach. W tym przypadku nie należy odkładać wymiany, bądź remontu dachu w czasie. Konieczna jest natychmiastowa interwencja, gdyż kolejne opady będą pogarszały stan całej konstrukcji. Może okazać się, że wina leży nie po stronie przeciekającego dachu, ale związana jest z wadą systemu rynnowego.
Powód najszybciej określi specjalista, a przeglądy dachu najlepiej przeprowadzać w regularnych odstępach czasu. Można wtedy na czas wykryć uszkodzenia, bądź braki śrub, czy usterki w elementach blacharskich. Równie istotna jest także kontrola stanu wentylacji, co pozwoli zabezpieczyć dom przed wilgocią i w następstwie jej występowania rozwojem grzybów pleśniowych.

- dach wymaga naprawy, bądź wykonania izolacji od podstaw?

Konieczna jest naprawa izolacji

Prawidłowo wykonana izolacja ma wpływ przede wszystkim na komfort termiczny mieszkańców domu, ale znajduje odbicie także w rachunkach za ogrzewanie. Pozwala na optymalne wydatkowanie energii potrzebnej do ogrzania domu, a latem na klimatyzację.
Wady instalacji najłatwiej jest wykryć zimą, poza oczywistymi przesłankami, takimi jak niskie temperatury w domu mimo sprawnego systemu grzewczego, są też symptomy mniej oczywiste. Jednym z nich jest powstawanie sopli lodu, gdy na dachu nie ma pokrywy śnieżnej.
Jeśli już zapadnie decyzja o naprawie izolacji, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest połączenie jej z kompleksową naprawą dachu.

- dach jest zanieczyszczony, wymaga renowacji ze względów estetycznych?

Konieczna jest renowacja i czyszczenie dachu

Jeśli chciałbyś odświeżyć wygląd domu, wizualnie odmłodzić go i podnieść jego wartość rynkową, wymiana dachu jest najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza że ma także zalety praktyczne z technicznego punktu widzenia (opisane powyżej).
Z czasem, pod wpływem promieni słonecznych i opadów kolor dachu może blaknąć, warunki atmosferyczne są też częściowo odpowiedzialne za pojawianie się rdzy. Specjalista jest w stanie doradzić, czy w takich przypadkach pomoże mycie i malowanie dachu, być może takie drobne prace renowacyjne w istotny sposób wpłyną na wygląd dachu. Jednakże należy brać pod uwagę, że nieciekawy wygląd, może iść w parze z poważniejszymi uszkodzeniami. Usterki w konstrukcji przemawiają za koniecznością wymiany dachu.
Warto również pamiętać o okresowych przeglądach dachu i usuwaniu zanieczyszczeń. Dachy stalowe mają ogromną przewagę nad pokryciami z dachówek bitumicznych czy betonowych, gdyż są zdecydowanie bardziej odporne na porastanie mchem czy inne zanieczyszczenia. Nawet w przypadku, gdy podczas takiego okresowego przeglądu zabrudzenia zostaną stwierdzone łatwo jest je usunąć, po prostu myjąc dach.
Zalecamy wykonywanie przeglądów dwa razy w ciągu roku i systematyczne usuwanie stwierdzonych usterek, czy zabrudzeń, co pozwala na uniknięcie nawarstwiania się kłopotów z dachem i konsekwencji w postaci dużych i kosztownych usterek. Parafrazując znane powiedzenie "Lepiej zapobiegać, jak naprawiać", przy czym chodzi oczywiście o naprawy poważne, często wręcz wymiany całych konstrukcji dachowych.

Możliwa jest wymiana dachu na stalowy z:

  • dachów z papy bitumicznej
  • dachów z rąbkiem wykonanym maszynowo
  • dachów krytych tradycyjną dachówką
  • dachów z gontu
  • dachów z azbestu (eternitu)