Prace konserwatorskie

Zadbaj by usterki, które zauważysz usuwano jak najszybciej, pamiętaj masz do tego prawo w ramach gwarancji. Jeśli prace wykonywałeś samodzielnie, również nie bagatelizuj drobnych usterek, usuń je zanim staną się przyczyną poważniejszych kłopotów.

Prace konserwatorskie obejmują:

  • przeglądy dachu
  • prace sezonowe takie jak odśnieżanie
  • usuwanie zanieczyszczeń
  • malowanie.

Przeglądy dachu polegają na kontroli wzrokowej całej powierzchni dachu i powinny być dokonywane przynajmniej raz do roku, a raz na minimum pięć lat potrzebna jest kontrola kompleksowa. Po ustaniu gwarancji nie należy ich zaprzestać, warto co jakiś czas sprawdzać dach, by zauważyć ewentualne usterki. W ramach corocznej kontroli sprawdzany również jest stan łączników, a zwłaszcza ich umocowanie. Jest to bardzo istotny aspekt kontroli, gdyż przeoczenie obluzowania łączników grozi powstaniem nieszczelności, przez które dostawać się będzie woda. Należy pamiętać, że wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni, a także korozji. Niestabilne mocowania, jeśli nie uda się ich przytwierdzić, należy wymienić. Powłoka lakierowa również podlega kontroli. Zwróć uwagę na krawędzie i rynny. Niepokój powinno wzbudzić nierównomierne rozkładanie się lakieru, pęknięcia, pęcherze czy nawet zadrapania. Mogą wskazywać na wadę powłoko kolorowej i konieczność ponownego jej nałożenia.
Prace sezonowe to przede wszystkim odśnieżanie. W czasie zimy o niewielkich opadach śniegu nie ma potrzeby odśnieżania dachu, bo na powierzchni ze stali nie utrzymuje się on dostatecznie długo. Jednakże w przypadku anomalii pogodowych, czyli niezwykle obfitych opadów warto dach odśnieżać, ale w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia jego powierzchni.
Usuwanie zanieczyszczeń dotyczy zwłaszcza systemów rynnowych. Gromadzące się w nich rozkładające liście, a także inne zanieczyszczenia powodują zakłócenia drożności systemu rynnowego, co w konsekwencji prowadzi do zalegania wody i lodu, powstawania korozji, a nawet uszkodzenia mechanicznego rynien.

Dlaczego warto utrzymywać dach w czystości?

Na powierzchni dachu osiada kurz, pył, materiał gnilny z butwiejących liści i inne drobne zanieczyszczenia co w konsekwencji, w przypadku zalegania zanieczyszczeń przez dłuższy okres, prowadzi do usterek takich jak korozja. Brud sprzyja zatrzymywaniu wilgoci i znacznie obniża walory estetyczne dachu. Jeśli deszcz nie usunął zanieczyszczeń, lub zrobił to w niedostatecznym stopniu można dach wyczyścić samemu.
Czyszczenie całej powierzchni dachu zazwyczaj nie jest konieczne. Tak jak w przypadku rynien, należy usuwać zalegające liście. Powłokę lakierową spłukuje deszcz i nie ma potrzeby dodatkowego jej mycia. Gdyby zaszły jednak wyjątkowe okoliczności i czyszczenie było niezbędne, polecamy kilka sprawdzonych sposobów.
Powłokę czyści się przy pomocy szczotki, wodą, lub wodą z dodatkiem specjalnych detergentów. W każdym przypadku należy przed użyciem środka przeczytać instrukcję zamieszczoną na etykiecie opakowania. W przypadku lżejszych zabrudzeń wystarczy strumień wody pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Można uzyskać go używając myjki ciśnieniowej, ale ciśnienie nie powinno przekraczać 50 barów.
Do miejscowego usuwania silnych zabrudzeń można stosować benzynę lakierniczą. Plamy należy pocierać szmatką zmoczoną w tym specyfiku, a następnie spłukać je wodą. Nie wolno zapomnieć o spłukaniu rynien. Przestrzegamy, że zbyt duża ilość środków czyszczących, albo nieprawidłowe ich stosowanie może przyczynić się do uszkodzenia powłoki lakierowejj.
Malowanie także wchodzi w skład czynności konserwatorskich.
Malowaniu podlegają zarówno drobne odpryski i krawędzie okapów, jak i cale powierzchnie powlekane. W pierwszym przypadku należy działać jak najszybciej. Nie należy pozwalać, by odpryski powiększały się. W tym celu stosujemy farby przeznaczone do naprawy powłok. Technika malowanie jest równie istotna, co użyta farba. Należy wybrać najmniejszy dostępny pędzel i zamalować miejsce odprysku. Przedtem trzeba sprawdzić, czy uszkodzenie dotyczy tylko wierzchniej warstwy, czy także podkładu. Jeśli jest to drobna usterka wystarczy zamalować ją jedną warstwą farby. W przypadku poważniejszego uszkodzenia, po wyschnięciu pierwszej warstwy farby, należy odprysk zamalować ponownie.
Poważnym sygnałem wskazującym na konieczność malowania jest pojawienie się rdzy. Najczęściej korozja zagraża krawędziom (brzegom okapów) dachów o niewielkim stopniu nachylenia. Należy pamiętać, że jest to częsta przypadłość w tego typu dachach i dlatego warto tuż po montażu dachu pomalować krawędzie farbą. Szczególnie istotne jest to w przypadku domów stojących w pobliżu zbiorników wodnych, czy nad morzem.

Pamiętaj żeby przed ponownym malowaniem sprawdzić jak poprzednia powłoka przywiera do podłoża i czy nie doszło do jej jakichkolwiek uszkodzeń.