Wszystko o dachu ze stali

Kiedy uznasz, że Twój dom potrzebuje nowego dachu, warto żebyś przemyślał wszystkie rozwiązania, by świadomie wybrać najlepsze z nich. Jeśli jednak nie masz na to czasu, nie wiesz na co zwracać uwagę i co będzie miało istotny wpływ na jakość dachu, powierz wybór technologii doświadczonym specjalistom. Pracownicy naszej firmy chętnie przedstawią ci najbardziej optymalne rozwiązania.

Jak skonstruowany jest dach stalowy

Mówiąc o dachu ze stali myślisz przede wszystkim o blachodachówce, jednak profesjonaliści wiedzą, że dach to o wiele więcej. W jego skład wchodzą także podkonstrukcje i elementy takie jak system rynnowy czy odpowiednie zabezpieczenia. Postaramy się w przystępny sposób przybliżyć Ci konstrukcję dachu.
Dobry projektant uwzględnia wszystkie części dachu i dobiera je tak, by stanowiły wspólną całość, zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym. Nic nie może być pozostawione przypadkowi, dobór poszczególnych elementów powinien być starannie przemyślany.
Odpowiednie zestawienie i połączenie ze sobą wszystkich części składowych dachu istotne jest nie tylko ze względu na walory estetyczne, czyli ostateczny wygląd domu i trwałość konstrukcji, ale także z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom domu.
Gwarancją wieloletniego, bezawaryjnego funkcjonowania konstrukcji dachowej jest przede wszystkim staranne dobieranie używanych do jej budowy materiałów, oraz dbałość o staranny i zgodny z regułami sztuki montaż.

Rodzaj pokrycia dachowego

Dlaczego rodzaj pokrycia dachowego jest tak istotny?
Pamiętaj, że od pokrycia dachowego zależy wygląd domu, warto więc by było ono estetyczne. Jakość pokrycia ma bezpośredni wpływ także na ochronę konstrukcji dachowej przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak opady czy wiatr.
Podstawę do której mocuje się blachodachowkę stanowi podkonstrukcja, w skład której wchodzą także elementy takie jak folia, łaty, kontrłaty i taśmy wentylacyjne. prawidłowe wykonanie podkonstrukcji istotne jest ze względów bezpieczeństwa i jakości użytkowania domu, ponieważ wpływa ona na poziom dźwiękoszczelności i termoizolacji budynku. Ma również inne praktyczne znaczenie, a mianowicie bierze udział w odprowadzaniu wilgoci, która skrapla się na blachodachówce.
Inne elementy dachu, czyli wiatrownice, pasy i obróbki blacharskie mają na celu łączenie poszczególnych części składowych dachu i zapewnienie mu szczelności, a wykonuje się je z materiałów identycznych jak te z których powstała blachodachówka, co ma znaczenie ze względów estetycznych.
By woda deszczowa mogła być odprowadzana z poza dach konieczny jest sprawny system rynnowy. W jego skład wchodzą: rynny i ich wyloty, systemy spustowe, a także kolana i inne drobne elementy.
Chociaż nasze dachy gwarantują wieloletnią, bezproblemową eksploatację, to z czasem wymagać będą odpowiedniej konserwacji czy drobnych prac renowacyjnych, dlatego nie należy zapominać o elementach wpływających na bezpieczeństwo. Zaliczamy do nich drabiny i ławy kominiarskie, a także bariery śniegowe.
Zalegający śnieg i lód może zsunąć się w niekontrolowany sposób co zagraża bezpieczeństwu ludzi, zaś drabiny są elementem dróg ewakuacyjnych. Obowiązek ich montowania w niektórych przypadkach wynika z przepisów prawa. Należy zwrócić uwagę, by projektant uwzględnił to już na etapie przygotowywania projektu. Stosownych informacji odnośnie konieczności zastosowania elementów bezpieczeństwa dachowego udziela inspektorat nadzoru budowlanego.
Konstrukcja dachu powinna umożliwiać wykonanie niezbędnych otworów, chociażby na komin, dlatego stosowane są odpowiednie przejścia dachowe.

Wentylacja dachowa

Dlaczego istotna jest odpowiednia wentylacja?
Połać dachowa z kilku ważnych względów powinna mieć zapewnioną wentylację. Zagrożenie dla całego dachu stanowi woda. Skraplająca się para gromadzi się pod pokryciem, co z kolei powoduje osłabienie konstrukcji, prowadzi do korozji elementów metalowych, a w konsekwencji do gorszej ochrony przed utratą ciepła. Dobra wentylacja przyczyni się do trwałości i zachowania estetyki dachu przez wiele lat.
W przypadku dachów stromych na rodzaj wentylacji wpływa to, jak zagospodarowana jest przestrzeń poddasza oraz materiał użyty do sporządzenia warstwy wstępnie kryjącej.
Osoby nie zamierzające wykorzystywać poddasza użytkowo powinny wybrać następujący sposób wentylacji: termoizolacja umieszczona bezpośrednio na stropie, wentylacja konstrukcji zachodzi między termoizolacją a warstwą wstępnego krycia.
W przypadku poddasza użytkowego wentylacja z uwagi na brak możliwości zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza między warstwami, powinna wyglądać inaczej, a mianowicie należy umieścić ją w więźbie dachowej, nad krokwiami, pod krokwiami, lub pomiędzy nimi.
Kształt dachu i materiały wykorzystane do jego konstrukcji wpływają także na usytuowanie szczeliny wentylacyjnej. Najczęściej wloty powietrza, w przypadku dachów spadzistych wykonuje się tuż przy okapach, a otwór służący do odprowadzania powietrza w obrębie kalenicy. Wielkość przekroju wlotów i wylotów wentylacyjnych uzależniona jest od kąta nachylenia dachu i wielkości jego połaci.
Decydując się na zakup dachu w naszej firmie, będą Państwo mieli również możliwość wyboru spośród wielu kompletnych zestawów wentylacyjnych oraz samych wywietrzników o różnych kształtach i kolorach.
Wywietrzniki dachowe poprawiają przepływ powietrza i zalecane są w przypadku dachów o małym kącie nachylenia.
Dodatkowe wloty zalecane są, gdy dochodzi do przerwania ciągłości przestrzeni odpowiedzialnej za wentylację. Dzieje się tak, np. w okolicy okien połaciowych, komina.
Kominki wentylacyjne wykorzystywane są w celu odpowietrzania rur kanalizacyjnych oraz odprowadzania powietrza z pomieszczeń wykorzystywanych w celach użytkowych.
Zdecyduj, który zestaw chcesz wybrać, istnieją zastawy wentylacyjne zarówno izolowane, jak i bez izolacji. Różnią się one przede wszystkim przeznaczeniem. Te pierwsze zalecane są do wentylowania pomieszczeń użytkowych, bo zmniejszają ilość skroplin w przewodach, zaś nieizolowane montowane są zazwyczaj w celu odprowadzania powietrza z rur i pomieszczeń nie wykorzystywanych użytkowo.