Praca

Handlowiec

Zatrudnimy Handlowca do pracy w Sekcji Pokryć Dachowych. Wymagane doświadczenie w branży, komunikatywność, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy w zespole, kultura osobista i życzliwość.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: a.szewczyk@budmax-metal.com.pl

 

Prosimy o umieszczenie w CV następujących zgód:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez Budmax-Metal sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. 1 Maja 24, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez Budmax-Metal sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. 1 Maja 24, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

  1. administratorem danych osobowych jest Budmax-Metal sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. 1 Maja 24;
  2. podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
  3. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  5. kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
  6. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
  7. kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
  8. nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
  9. dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 6 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.