Všechno o ocelové střeše

Když zjistíte, že Váš dům potřebuje novou střechu, musíte zvážit všechna řešení a vědomě vybrat nejlepší z nich. Pokud nemáte čas, nevíte, co hledat a co bude mít významný dopad na kvalitu střechy, svěřte výběr technologii zkušeným inženýrům. Naši zaměstnanci Vám rádi poskytnou nejoptimálnější řešení.

Jak je konstruována ocelová střecha

Když mluvíme o ocelových střechách, myslíme především o plechových taškách, ale odborníci vědí, že střecha znamená mnohem více. Střecha zahrnuje také spodní konstrukci a prvky jako například okapový systém nebo příslušná ochranná opatření. Budeme se snažit Vám přístupným způsobem vysvětlit střešní konstrukci.
Dobrý návrhář bere v úvahu všechny části střechy a upravuje je takovým způsobem, že tvoří společný celek, a to jak esteticky, tak funkčně. Nic nemůže být ponecháno náhodě, je třeba pečlivě zvážit výběr jednotlivých komponentů.
Správné přizpůsobení a propojení všech složek střechy je důležité nejen z hlediska estetických kvalit, jako jsou konečná podoba domu a jeho trvanlivost, ale také kvůli nutnosti zajistit bezpečnost obyvatelů domu.
Zárukou dlouhodobě bezporuchového provozu střešní konstrukce je primárně pečlivě provedený výběr konstrukčních materiálů a pečlivost o opatrnou a provedenou v souladu s pravidly stavitelského umění montáž.

Druh střešní krytiny

Proč je typ zastřešení tak důležitý?
Nezapomeňte, že střešní krytina podstatně ovlivňuje vzhled domu a proto musí být estetická. Kvalita zastřešení má přímý dopad na ochranu střešní konstrukce proti povětrnostním vlivům jako například déšť nebo vítr.
Základem, ke kterému se připojuje plechové tašky, je spodní konstrukce, která se skládá ze řady prvků mezi které patři fólie, latě, kontralatě a ventilační pásky. Řádné provedení spodní konstrukce je důležité pro bezpečnost a kvalitu používání domu, protože bezprostředně ovlivňuje úroveň odhlučnění a tepelnou izolaci budovy. Má také další praktický význam, totiž se zúčastňuje odvození vlhkosti, která kondenzuje na plechových taškách.
Ostatní prvky střechy: závětrné lišty, pásy a oplechování mají za úkol spojovat jednotlivé součásti a poskytovat těsnost střechy. Jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako plechové tašky, což je důležité z estetických důvodů.
Pro odvod dešťové vody mimo střechu je nezbytný výkonný okapový systém. Skládá se ze žlabů a jejich svodů, odvodňovacích systémů a také kolen a jiných drobných prvků.
Přestože naše střechy zaručují dlouhý a bezproblémový provoz, nakonec budou vyžadovat řádnou údržbu a drobné rekonstrukční práce, takže nezapomeňte o prvcích ovlivňujících bezpečnost. Patří mezi ně žebříky, komínové lávky a sněhové bariéry.
Ležící sníh a led mohou padat nekontrolovaným způsobem, což ohrožuje bezpečnost osob. Žebříky jsou součástí únikových cest. Povinnost jejich montáže je v některých případech vyžadována zákonem. Tato souvislost by mela být zohledněna návrhářem už ve fázi přípravy projektu.  Relevantních informací týkajících se bezpečnostních prvků střechy uděluje  stavební dozor.
Konstrukce střechy by měla umožnit provedení potřebných otvorů, a to i na komínu, proto se používají střešní průchody.

Střešní ventilace

Proč je správné větrání důležité?
Sklon střechy musí s několika důležitých důvodů mít zajištěno správné větrání. Voda je ohrožením pro celou střechu. Kondenzující páry, které se hromadí pod krytem způsobí oslabení struktury, což vede ke korozi kovových částí, a v důsledku toho ke celkovému snížení ochrany proti tepelným ztrátám. Dobré větrání přispívá k udržení a zachování estetiky střechy po mnoho let.
V případě strmých střech je typ větrání ovlivněn způsobem zařízení půdního prostoru a materiálem použitým pro přípravu vstupní krycí vrstvy.
Pokud nemáte v úmyslu využívat půdní prostor jako obytnou místnost, vyberte následující způsob větrání: tepelná izolace umístěna přímo na stropu, větrání konstrukce probíhá mezi tepelnou izolací a vstupní krycí vrstvou.
V případě, kdy využíváte půdní prostor jako obytnou místnost, kvůli neschopnosti umožnit volné proudění vzduchu mezi vrstvami by ventilace měla vypadat jinak. Měla by být umístěna mezi střešními krokvemi, nad krokvemi nebo mezi nimi.
Tvar střechy a materiály použité při její konstrukci také mají vliv na umístění větracích otvorů. V případě šikmých střech nejčastěji jsou vstupy vzduchu  vyráběny přímo u okapů a  odvod vzduchu se nachází uvnitř hřebenu. Velikost průměru ventilačních vstupů a výstupů je závislá na sklonu střechy a velikosti střešního pláště.
Když budete rozhodovat o koupi střechy v naší společnosti, budete mít také možnost si vybrat z různých kompletních ventilačních sad a průduchů v různých tvarech a barevných provedeních.
Střešní průduchy zlepšují proudění vzduchu a jsou doporučovány pro střechy s malým úhlem sklonu.
Dodateční vstupy jsou doporučovány, když dochází k přerušení prostoru střešní ventilace, například v oblasti střešních oken, komínů.
Větrací komínky jsou používány k odvětrávání kanalizačního potrubí a k odvodu vzduchu z obytných místností.
Rozhodněte se, kterou sadu si vyberete, nabízíme izolované a neizolované ventilační sady.  Liší se primárně účelem. První typ se doporučuje pro větrání obytných prostor, protože snižuje množství kondenzátu v potrubí. Neizolované sady jsou obvykle instalované pro odvod vzduchu z potrubí a prostorů, které nejsou využívány jako obytné místnosti.