JAK NA KOUPI STŘECHY

Když rozhodujete o výměně střechy, máte několik možností.

Za prvé, nákup hotového balíku, který obsahuje ocelovou střešní krytinu a všechny další prvky nezbytné pro provedení stabilní a estetické střechu tj.:

  • oplechování
  • těsnění
  • střešní přechody
  • šrouby a jiné upevňovací prvky
  • bezpečnostní prvky (komínové lávky, žebříky, ochrana proti sněhu)
  • prvky tvořící okapový systém.

Druhou možností je nákup vybraných prvků střešní konstrukce a sestavení individuální sady, optimální z hlediska splnění očekávání zákazníků a technických požadavků.

Naši zkušení pracovníci jsou Vám schopni poradit ve fázi projektování střechy.  Rádi Vám poradí telefonicky a osobně.

Nákup střechy zahrnuje několik kroků:

  • plánování investice
  • dohoda s pokrývačskou společností a závěrečné práce
  • montáž a závěrečné práce.

Plánování investice

Pokud jste v procesu výstavby domu, můžete sami rozhodnout, jaké materiály použít pro střešní konstrukci, aby vyhovovaly vašim požadavkům a potřebám.  Specifikujte Vaše očekávání již ve fázi vzniku individuálního návrhu nebo při vyberu hotového projektu. Promyslete nejen výběr materiálů pro střešní krytinu, ale také příslušenství jako například okapové systémy a bezpečnostní prvky mezi které patří komínové lávky, žebříky, zabezpečení proti sněhu.
Pokud jste ještě nepodepsali smlouvu s firmou, která bude provádět konstrukci střechy, dohodněte se na provedení instalace výše uvedených příslušenství a komponent v rámci základních stavebních prací.

Uzavření dohody

Výměna střechy je důležitá investice, takže toto rozhodnutí není snadné.  Základem je dobrý plán založen na koncepci investice a výběru materiálů kompatibilních s Vašimi požadavky a potřebami, jakož i vkusem a finančními možnostmi.
Jakmile budete vědět, kolik můžete utratit na výměnu střechy a co očekáváte od nové konstrukce, navštivte odborníka, který Vás seznámí s technickými údaji a vybere optimální materiály s odpovídajícími parametry, přizpůsobené k Vašim požadavkům.  Musíte vědět, co je pro Vás nejdůležitější, atraktivní vzhled střechy, její bezproblémový provoz, trvanlivost, nebo možná originalita?  Často všechny tyto požadavky mohou být bez problému kombinovány, i když to znamená vyšší náklady.  Odborník se postará o nejvyšší standard a zároveň tak vybere materiály, abyste se uzavřeli do rozpočtu, který máte k dispozici na tento účel.
Pokud již víte, co čekáte od střechy z technického hlediska, je čas, abyste pomysleli o tom, jaká barevná paleta Vám vyhovuje. Stojí za to ověřit, zda ve Vaší oblasti v této souvislosti neexistují formální omezení. Jak jsme už dříve popsali, nejjednodušší způsob jak to udělat je konzultace s návrhářem střechy nebo se stavebním dozorem.  Nabízíme bohatou paletu plechů.  Zároveň u každého výrobku jsou uvedeny informace o záručních podmínkách a dostupných odstínech.
Zadejte dotaz na přesnou cenovou nabídku projektu a dejte si pozor na položky, které jsou nejvíce nákladově náročné.  Možná díky mírné modifikaci počátečních předpokladů utratíte podstatně méně?  Než se rozhodnete něco koupit, nechte zaměstnance pro Vás připravit takovou nákladovou analýzu.  Údaje, které musíte poskytnout, jsou: velikost střechy (pláště), úhel sklonu a  Vaše hlavní požadavky na materiály.  Pro odhad nákladů na střechu obzvláště užitečné mohou být podrobnější rozměry střechy a plány či kresby.

Pokud jen obnovujete střechu stávající budovy, mate trochu menší manévrovací prostor, ale i v tomto případě můžeme Vám zaručit plnou spokojenost s u nás zakoupenou střechou. Napovíme Vám také, na co si musíte dávat pozor, abyste vybrali dobrého pokrývače.  Pokud svěříte montáž střechy renomované společnosti a podepíšete příslušnou smlouvu, nebudete se muset starat o včasnost prací. Výměna střechy proběhne profesionálním způsobem, dle harmonogramu a efektivně, získáte i ochranu příznivým záručním systémem.
Teď už jste připravení a můžete si objednat střechu.  Rádi Vás budeme doprovázet a na každém kroku Vám dávat rady.

Montáž střechy

Náklady na potřebné materiály a také čas potřebný k montáži záleží na rozměrech střechy a jejím tvaru.  Stav spodní konstrukce taky není bez významu.  Pokud by se ukázalo, že je ve špatném stavu a je třeba ji vyměnit, doba trvání projektu může být podstatně delší.  Složitost a předpokládaný čas závisí také na počtu oken v podkroví, komínů, profilu střechy.  Nicméně, můžeme předpokládat, že průměrná nesložitá ocelová střecha může být instalována do jednoho týdne.  Instalace složitější střechy trvá asi dva týdny.
Proces instalace se také skládá z několika fází.  Jejich počet závisí na tom, zda je střecha stavěna v nově postaveném domě anebo vyměňována na stávající budově.
V případě výměny střechy první fáze je odstranění předchozí střechy.  Pak musíte zhodnotit stav konstrukce a provést nutné opravy.  V případě, že nosná konstrukce je ve špatném stavu, její celková výměna může být nezbytná.  Pak přejdeme k základním pracím tj. k montáži střešních tašek spolu s potřebnými doplňky, jako jsou oplechování, těsnění a přechody.  V této fázi jsou také montována střešní okna.  K závěrečným pracím můžeme přiřadit instalaci okapového systému a bezpečnostních prvků střechy, což jsou už mnohokrát zmíněné protisněhové zábrany, žebříky a komínové lávky.  Posledním krokem je vyčistění hotové střechy a její uvedení do provozu.
Nikdy nepodceňujte bezpečnostní pravidla.  Když zaměstnáte osvědčenou firmu, můžete si být jisti, že bezpečnost pro ni bude velmi důležitá.  Je třeba klást velký důraz na pořádek na staveništi a dodržování  předpisů BOZP.  Pokud si vyberete jeden z prvků pro vlastní montáž, např. okapový systém, střešní bezpečnostní prvky nebo trapézový plech, také si dávejte pozor na způsob montáže, vyhnete se nebezpečným následkům úrazů.  Nejlepší způsob je opatrnost a zajištění dostatečné bezpečnosti.
Pamatujte si také na bezpečnost dětí, které budou ubytované v domácím prostředí a jeho okolí.  Pro svou vlastní bezpečnost a pohodu po ukončení prací odstraňte z území stavby předměty, o které mohou dětí mít zájem, jako jsou ocelové piliny, kusy plechu a trubek nebo jiné prvky, které nebyly využité při výstavbě.  Veškerý odpad a kovový šrot může způsobit smrtelné nehody s účastí děti a představuje skutečné ohrožení, pokud je uložen v blízkosti domu, bez dostatečných zabezpečení.