RENOVACE, VÝMĚNA STŘECHY

Často, kdy přemýšlíme o výměně střechy, nejsme přesvědčeni o vhodnosti takové vážné renovace celé budovy. Abychom vám pomohli učinit toto rozhodnutí, navrhujeme, abyste si odpověděli na několik otázek, z nichž nejdůležitější se týkají bezpečnosti.

- střecha je nebezpečná, vyskytuje se nebezpečí nehody?

Střecha způsobuje ohrožení

Existuje několik důvodů, proč střecha může představovat hrozbu.  Nejviditelnější je nedostatek vhodných ochranných zařízení.  Střecha by měla být vybavena, jak již bylo zmíněno, žebříky, komínovými lávky a sněhovými bariery pro zabránění nekontrolovanému pádu sněhu.  Další, méně zřejmý důvod, který způsobuje riziko, je používání nebezpečných materiálů.  Před několika desítkami let velmi populární střešní krytinou byl materiál obsahující azbest. Je známo, že azbestová vlákna jsou pro lidské zdraví velmi škodlivá. Škodlivé látky se uvolňují, když je krytina ve špatném technickém stavu anebo během nesprávně provedené výměny.  Z bezpečnostních důvodů doporučujeme provést výměnu střešních materiálů obsahujících azbest. Oprava by mela být provedena společností, která bude dodržovat všechny bezpečnostní normy a má zkušenosti s tímto typem práce.  Měli byste také zjistit, zda existuje možnost získání od obce finanční podporu na neškodné odstranění nebezpečných materiálů.
Pokud střecha neobsahuje azbest, ale ohrožuje bezpečnost přímým způsobem, to znamená žebříky nebo komínové lávky jsou nestabilní, zkorodované nebo špatně upevněné, také se postarejte o jejich stav.

- Střecha neposkytuje dostatečnou ochranu před povětrnostními vlivy?

Střecha je netěsná, protěká

Zejména v případě starých střech, stává se, že jsou netěsné.  První signál je typicky vznik šmouh nebo jiné vady na spodní konstrukci nebo na stěnách.  V tomto případě nelze odkládat výměnu nebo opravu střechy.  Je třeba okamžitě zasáhnout, protože další vlhkost zhorší stav celé konstrukce.  Je možné, že chyba nesouvisí s netěsnou střechou, ale je spojena se závadou okapového systému.
Důvod rychle zjistí odborník a prohlídky a kontroly střechy je nejlépe provádět v pravidelných intervalech.  Kontroly zvětšují šance včasně detekce poškození, výměny chybějících šroubů nebo vad v prvkách oplechovaní.  Stejně důležitá je kontrola stavu systému větrání, což bude chránit dům před vlhkosti a v důsledku před výskytem a růstem plísně.

- střecha potřebuje opravu nebo provedení izolace?

Je nutná oprava izolace

Správně nainstalovaná tepelná izolace má dopad především na tepelné pohodlí obyvatel domu, ale odráží se i na nákladech na vytápění.  Umožňuje optimální vynakládání energie potřebné k vytápění domu, v létě optimalizuje také klimatizaci.
Vady instalace je nejsnadněji detekovat v zimě, kromě zřejmých signálů, jako je například nízká teplota v domě navzdory efektivnímu topnému systému, můžete pozorovat i méně viditelné příznaky.  Jedním z nich je tvorba rampouchů, když na střeše není sněhová pokrývka.
Pokud rozhodněte pro opravu izolace, nejekonomičtější řešení je ji kombinovat s komplexní opravou střechy.

- střecha je špinavá, vyžaduje renovaci z estetických důvodů?

Potřebné rekonstrukce a čištění střechy

Pokud byste chtěli obnovit vzhled vašeho domu, vizuálně ho omladit a zvýšit jeho tržní hodnotu, výměna střechy je nejlepší volbou, která má určité výhody i z technického hlediska (jak je popsáno výše).
S časem, pod vlivem slunečního záření a srážek, barvy střechy mohou vyblednout, povětrnostní podmínky jsou také částečně zodpovědné za vznik rzi.  Specialista je schopen poradit, zda v takových případech pomůže čištění a malování střechy anebo zda menší renovační práce podstatným způsobem ovlivní vzhled střechy.  Je však třeba vzít v úvahu, že chátrající vzhled, může jít ruku v ruce s vážnými poškozeními.  Konstrukční chyby vypovídají o potřebě nahrazení střechy.
Měli byste si také pamatovat na pravidelné kontroly střech a na odstraňování nečistot.  Ocelové střechy mají obrovskou výhodu oproti krytinám z šindelových nebo betonových tašek, jsou mnohem odolnější proti růstu mechu a výskytu jiných nečistot.  Dokonce i když v průběhu  pravidelné kontroly budou takové nečistoty objeveny lze je snadno odstranit umytím střechy.
Doporučujeme, abyste prováděli kontrolu dvakrát do roka a systematicky odstraňovali zjištěné závady nebo nečistoty, čímž zabráníte nahromadění problémů se střechou a následkům v podobě rozsáhlých a nákladných poruch.  
Kdybychom chtěli parafrázovat  populární výrok, lepší je prevence než oprava a samozřejmě se tady jedna o vážné opravy, které často vyžadují výměnu celých střešních konstrukcí.

Je možné vyměnit střechu na ocelovou ze:

  • střech z bitumenových pásu
  • střech se strojově vyrobenou drážkou
  • střech krytých tradiční střešní taškou
  • šindelových střech
  • střech z azbestu