Restaurátorské práce

Postarejte se, aby chyby, kterých si všimnete, byly odstraňovány co nejdříve, zkontrolujte, zda na to mate nárok v rámci záruky.  V případě, že jste provedli montážní práce samostatně, nepodceňujte drobné chyby, odstraňte je dřív, než začnou vážné problémy.

Restaurátorské práce zahrnují:

  • kontroly střechy
  • sezónní práce jako odklízení sněhu
  • odstraňování nečistot
  • malování.

Kontroly střechy spočívají ve vizuální kontrole celého povrchu střechy a měly by být provedeny nejméně jednou za rok.  Minimálně jednou za pět let je nutná komplexní kontrola.  Po skončení záruky by kontroly neměly být zanechány, pravidelné kontrolování střechy je důležité, abyste včas zaznamenali jakékoliv poruchy. V rámci roční prohlídky je kontrolován také stav spojovacích prostředků, a to zejména jejich upevnění. Jedná se o velmi důležitý aspekt kontroly, protože uvolnění spojovacích prvků může vést k netěsnosti a vniku vody dovnitř konstrukce. Upozorňujeme, že vlhkost podporuje růst plísní a vznik koroze.  Nestabilní upevňovací prvky, když není možné je opravit, musí být vyměněny.  Lakový povlak také podléhá kontrole.  Dávejte pozor na okraje a okapy.  Nerovnoměrné rozložení nátěru, praskliny, puchýře nebo dokonce škrábnutí jsou důvody k znepokojení.  Mohou znamenat vadu barevného povlaku a nutnost jeho opětovné aplikace
Sezónní práce je především odklízení sněhu.  V zimním období s nízkými srážkami sněhu není třeba odklízet sníh ze střechy, protože na povrchu z nerezové oceli sníh nezůstává dostatečně dlouho. Nicméně, v případě extrémního počasí nebo extrémně silných srážek byste měli sníh ze střechy odklízet, ale takovým způsobem, který nepoškodí její povrch.
Odstraňování nečistot se vztahuje zejména na okapové systémy.  Akumulující uvnitř rozkládající se listí a jiné nečistoty způsobují snížení průchodnosti okapového systému, což vede k akumulaci vody a ledu, korozi a dokonce i mechanickému poškození žlabů.

Proč držet střechu čistou?

Na povrchu střechy se shromažďuje prach, tlející listí a jiné drobné nečistoty. V důsledku akumulace nečistot po delší dobu vznikají poruchy, jako je koroze.  Špína usnadňuje zadržení vlhkosti a výrazně snižuje estetickou kvalitu střechy.  Pokud déšť neodstranil špínu, nebo ji odstranil nedostatečně, můžete střechu vyčistit sami.
Čistění celé plochy střechy není obvykle nutné.  Stejně jako v případě žlabů musíte odstraňovat akumulující se listí.  Lakový povlak čistí déšť, a další čistění není nutné.  Pokud však nastanou mimořádné okolnosti a čištění bude nutné, doporučujeme několik osvědčených způsobů.
Povlak se čistí pomocí kartáče, vodou nebo vodou se speciálním čisticím prostředkem V každém případě před aplikaci výrobku si přečtete pokyny na štítku balení.  U lehkých nečistot stačí voda pod vysokým tlakem, resp. můžete ho čistit pomocí tlakové myčky, ale tlak nesmí překročit hodnotu 50 barů.
Pro místní důkladné čištění použijte lakový benzin.  Skvrny potřete hadříkem namočeným v tomto prostředku, poté opláchněte vodou.  Nezapomeňte opláchnout okapy.  Varujeme, že příliš velké množství čisticích prostředků nebo jejich nevhodné použití může vést k poškození lakového povlaku.
Malování také je součástí údržby.
Malování vyžadují hrany, okapy a celé potažené povrchy.  V prvním případě byste měli co nejrychleji provést nezbytné činnosti.  Nelze dovolit, aby se praskliny zvětšovaly.  Pro tento účel používáme barvy pro opravu nátěrů.  Technika  natírání je stejně důležitá jako použité nátěrové hmoty.  Vyberte nejmenší dostupný štětec a aplikujte nátěr na místo odlupování. Předtím je nutné zkontrolovat, zda pouze svrchní vrstva je poškozená nebo problém se vztahuje i na podklad.   Pokud se jedná o menší poškození, stačí aplikovat jednou vrstvu nátěru.  V případě vážného poškození, po vysušení první vrstvy nátěru opětovně zamalujte poškozené, oloupané místo.
Důležitým signálem indikujícím, že je aplikace nátěru nutná, je vznik rzi.  Nejčastěji koroze ohrožuje okraje (okraje okapů) střech s malým sklonem.  Mějte na paměti, že se jedná o běžný problém u tohoto typu střech, a proto stojí za to po montáži aplikovat na okrajích nátěr.  Je to důležité zejména v případě rodinných domů stojících poblíž vodních nádrži nebo na pobřeží.

Před opětovnou aplikaci nátěru zkontrolujte, jak předchozí vrstva přilnavá k podkladu a zda došlo k nějakému poškození.