MEMBRÁNY A STŘEŠNÍ FÓLIE FAKRO

fakro

Fólie s nízkou propustností par 

Paroizolační folie je materiál na ochranu tepelné izolaci a střešní konstrukce proti pronikání vodní páry z obytných prostor. Je umístěna mezi tepelnou izolací a dokončovacími prvky - nejčastěji sádrokartonovými desky. Poskytuje bariéru proti vodní páře uvnitř budovy, čímž chrání dřevěné části střešní konstrukce a tepelné izolace proti vlhkosti. Paroizolační fólie působí jako dodatečná izolace proti vetru - zabraňuje tepelným ztrátám způsobeným volným oběhem vzduchu a závany střechy.

NA STŘEŠE A STĚNÁCH

mbr1

membrány s vysokou propustností pro páry 

Střešní membrány EUROTOP je vstupní krycí vrstva, která zlepšuje těsnost střešní krytiny. Řeší problémy spojené s akumulací kondenzované vodní páry v izolační vrstvě a střešní konstrukci. Membrány EUROTOP mohou být použity jako materiál vstupních kryti v šikmých střechách - v případě konstrukci s obytným a užitkovým podkrovím a také v zevnějších zdech jako izolace proti větru. 

mbr2

Folie KF 96 s nízkou propustnosti páry

Fólie KF s nízkou propustnosti par  se používají jako vrstva vstupního krytí  v budovách s obytným nebo neobývaným podkrovím. Folie s nízkou propustnosti páry jsou velmi užitečné jako  větrozábrana stěn budov se skeletovou konstrukcí (dřevěnou a kovovou).  Tyto fólie lze použít rovněž v budovách, ve kterých jednoduchý tvar střechy a její funkce nevyžadují použití střešních membrán s vysokou propustností par, a kde je současně kladen důraz na vysokou pevnost materiálu a nízké náklady.

mbr3

Parotěsné fólie

Parotěsné fólie používané spolu s membránami EUROTOP s vysokou propustností par udržují vhodné klimatické podmínky v obytných oblastech podkroví.   

V nabídce naleznete dva typ paroizolacnich fólií:  Termofol 90 a Eurotop Activ V110.  Termofol 90 je termoizolační fólie s reflexní vrstvou, která velmi dobře chrání proti pronikání vodní páry do izolace, a to díky přítomnosti tenké vrstvy hliníkové fólie, která odráží část tepla pocházejících z podkroví.  Eurotop Activ V110 je aktivní parotěsná zábrana, která umožňuje průchod vodní páry uvnitř i vně místnosti v kontrolovaném pásmu, což má za následek lepší sušení střechy. Folie Activ V110 mohou být také použity jako větrná izolace ventilovaných stěn, namontovaná na vnější straně.